סליידר_1

פוליסה ייחודית לאופניים

גם אם אתה רוכב אופניים חובב אתה צריך פוליסת ביטוח שתגן על האופניים שלך, עליך ועל משפחתך.

שילוב מקיף של כיסוי ביטוחי לאופניים וכיסוי תאונות גופניות רחב לרוכב ולמשפחתו
פוליסת ביטוח אופניים “למדווש+” החדשה והמעודכנת של הראל, מעניקה שילוב מקיף של כיסוי רכוש לאופניים וכיסוי תאונות גופניות רחב לרוכב ולמשפחתו, כולל גם כיסוי לתאונות שלא התרחשו בעת הרכיבה, במטרה להקנות לך ולמשפחתך הגנה ותחושת ביטחון בעת כל פעילות ספורטיבית ובכל מסגרת.
“למדווש+” מעניקה הגנה לאופניים ברמות שווי שונות ומאפשרת לך לבחור את רמת הכיסוי לתאונות גופניות בהתאם לצרכיך ולצרכי משפחתך באופן מדורג לפי רמות כיסוי שונות.

כיסוי ביטוחי לאופניים
במסגרת זו “למדווש+” מעניקה את הכיסויים הבאים:
ביטוח למקרה גניבה כולל גניבת חלקים מהאופניים.
ביטוח למקרה נזק תאונתי או נזק מוחלט (טוטלוס).
אחריות לנזקים שנגרמים כלפי צד שלישי.
אפשרות להרחבת הכיסוי גם לרכיבה בחו”ל.
לראשונה בישראל, כל הכיסויים תקפים גם ברכיבה תחרותית ובתנאי שאינה העיסוק העיקרי של המבוטח ושאין שכר כספי בצידה.

כיסוי לתאונות אישיות לרוכב ולמשפחתו
במסגרת זו “למדווש+” מעניקה את הכיסויים הבאים:
פיצוי למקרה מוות מתאונה.
פיצוי ח”פ במקרה של נכות מתאונה.
פיצוי למקרה שברים וכוויות.
פיצוי במקרה של אשפוז.
פיצוי במקרה של מצב סיעודי כתוצאה מתאונה.
כיסוי ייחודי לילדים עד גיל 21 בעלות בשיעור 50% מעלות הביטוח למבוגרים.
הכיסוי תקף גם לתאונות שאינן קשורות ברכיבת אופניים וניתן לרכשו עבור כל בני המשפחה.

מסלולים
לתכנית 4 מסלולי ביטוח לתאונות אישיות לרוכב ומשפחתו: ארד, כסף, זהב ופלטינום, כאשר בכל מסלול גובה הפיצוי שונה למקרי הביטוח השונים:

הכיסוי

ארד

כסף

זהב

פלטינום

מוות מתאונה

50,000 ₪

75,000 ₪

100,000 ₪

150,000 ₪

נכות מתאונה

50,000 ₪

75,000 ₪

100,000 ₪

150,000 ₪

שברים וכוויות

10,000 ₪

15,000 ₪

20,000 ₪

40,000 ₪

סיעוד מתאונה (תשלום חד פעמי)

10,000 ₪

15,000 ₪

20,000 ₪

40,000 ₪

אשפוז כתוצאה מתאונה (פיצוי יומי)

100 ₪

150 ₪

300 ₪

450 ₪

* תכנית ארד, כסף וזהב ניתן לרכוש עד 2 חבילות.
* תכנית פלטינום ניתן לרכוש חבילה אחת. אל תישאר ללא ביטוח שישמור גם עליך וגם על האופניים שלך!

lame