עובדי קולנוע וטלוויזיה– איגוד אקט – "אק"ט לעתיד"
איגוד אק"ט הנו איגוד עובדי קולנוע וטלוויזיה ומונה כ-800 חברי איגוד שלהם "הסדר פנסיוני ייחודי" וביטוח ייעודי בלעדי בענף לכיסוי עיסוקי של "אובדן כושר עבודה" "אק"ט לעתיד" בהראל חברה לביטוח, מוצר ייחודי זה מנוהל בסוכנותינו בבלעדיות.

פנסיוני

דמי ניהול ייחודיים לחברי האיגוד ומשפחותיהם גם בביטוח פנסיוני וגם בפנסיה.

אובדן כושר עבודה לעובדי קולנוע וטלוויזיה
"הראל לעתיד" ייחודי ובלעדי לחברי האיגוד ובו הגדרות עיסוקיות מיוחדות ומותאמות לאופי עבודתם העצמאי של חברי האיגוד (בעיקר צווארון כחול). פרמיה והנחות ייחודיות למצטרפים לכל חיי הפוליסה.

ביטוח חיים
כיסויים והטבות בלעדיים לחברי איגוד אק"ט ובני משפחתם.

קרן השתלמות לעובדי קולנוע וטלוויזיה
קרן לעובדי קולנוע וטלוויזיה דמי ניהול ייחודיים ומאוד אטרקטיביים לחברי האיגוד עצמם ולבני משפחתם.

Untitled12