רוכב בראש שקט

ככל שאנו מתבגרים אנו עלולים ללקות באירוע לב או שבץ מוחי. הנתונים מראים כי אירועי לב ושבץ מוחי הם כיום גורמים משמעותיים לתחלואה ולאחר קרות האירוע החולה ומשפחתו נאלצים להתמודד עם אתגרים לא פשוטים הקשורים בהסתגלות למצב החדש.

 בראש שקט תעזור לך ולבני משפחתך, בקרות מקרה אירוע לב או שבץ מוחי ותעניק לך, פיצוי חד פעמי בסכום של לפחות 10,000 ₪, וזאת בהתאם לבחירתך בעת ההצטרפות ולגובה הפרמיה שתשולם.

את הפיצוי תקבל במקרה של אירוע לב כגון: התקף לב, ניתוח מעקפי לב, ניתוח החלפה או תיקון מסתמי לב, ניתוח אבי העורקים או שבץ מוחי (כהגדרתם בתנאי הפוליסה). לאחר תשלום הפיצוי, תוקף הביטוח פג.

תקופת הביטוח במסגרת התכנית בראש שקט הנה עד גיל 75, והיא ניתנת לרכישה בצמוד לפוליסות הבריאות והסיעוד בלבד.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח

 lame