רוכב אמצע החיים

הראל אמצע החיים למשפחה” הנה תכנית ביטוח המעניקה כיסוי לך ולמשפחתך למגוון אירועים רפואיים ואחרים כתוצאה מתאונה, וכבכך מסייעת לך להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר התאונה ועם סיטואציות בעלות השלכות כלכליות לא מבוטלות כגון: אשפוז, אבדן ימי עבודה וכיוב’.

  הראל אמצע החיים (בריאות) כוללת בין היתר את הכיסויים הבאים

- פיצוי למקרה מוות מתאונה.
– פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מתאונה.
– פיצוי למקרה שברים וכוויות (שברים עפ”י טבלה; כוויות מדרגה 2  ו- 3 עפ”י טבלה
– פיצוי למקרה סיעוד מתאונה – תשלום חד פעמי לאחר 3 חודשי המתנה.
– כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים – פיצוי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז ועד סה”כ   26   שבועות  אשפוז.
– כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית – חולים  –  עד תעריף מד”א.

 כיסויים ייחודיים לילדים [עד גיל 21]

- פיצוי עקב היעדרות מבחינות לאחר תאונה.
– השתתפות בטיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע קשה.
– כיסוי למקרה ביטוח הנגרם כתוצאה מפעילות ספורט (חובבנית), במסגרת אגודת ספורט אשר אין שכר לצידה.
ניתן לרכוש את הביטוח לילדים במסגרת פוליסה משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
כמו כן, תעריפי הביטוח לילדים הינם בשיעור של 50% מתעריפי הביטוח לבוגרים.

 כיסוי לשירותים נלווים לאשפוז

- אחות פרטית החל מהיום החמישי לאשפוז.
– שהייה של קרוב מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת ביה”ח במקרה של אשפוז ארוך ]מעל 10 ימים[
– כיסוי לטיפולי פיזיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה לאחר תאונה – עד 10 טיפולים.
– פינוי אווירי בין בתי חולים.

 תנאי הצטרפות לתכנית ותנאים כלליים נוספים

- הצטרפות לתכנית אפשרית מגיל 3 ועד גיל 76.
– תום תקופת הביטוח הנה גיל 80.
– פרמיית הביטוח הנה פרמיה קבועה.
– קיימת אפשרות לצמצם חריג רכב דו גלגלי וטרקטורון, תמורת פרמיה נוספת [לבוגרים מעל גיל 21[

 התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.

lame