נכויות ותאונות- כיסוי של פיצוי כספי במקרה של "נכות מתאונה".

כיסוי חשוב לכל אחד. חלק מהאסונות הפוקדים אותנו אינם סופניים ואנו נשארים בחיים כדי להתמודד עם המצב החדש, ההשלכות הכלכליות יכולות להיות הרות אסון.