אובדן כושר עבודה- הכיסוי המורכב ביותר, הרגיש ביותר והקשה ביותר להתאמה. בכיסוי זה ספציפיקציות רבות ויכולת התאמה חשובה מאד בגלל רגישותו של הכיסוי.

צורך בהבנת עיסוקו/ מקצועו של המועמד ויכולת ניהול הסיכונים הנכונה ברכישת הכיסוי והמינון בין העלות וכיסוי הנדרש.

  1. הרחבה של אחוזי הנכות- מ-25% נכות (במקום 75% נכון בבסיס).
  2. תקופת המתנה- החוק מגדיר את תקופת ההמתנה לכיסוי "אובדן כושר עבודה" בתקופה של 90 ימים.

בכל חברות הביטוח ניתן לרכוש את הכיסוי גם עם 120 ימי המתנה (להוזלת הכיסוי) או תקופת המתנה  עם תשלום הכיסוי "רטרו" (תשלום חודשיים אחורה בהגיע החודש השלישי) ואז התשלום הנו מהיום ה-30 !

  1. עיסוקי/ מקצועי- בחלק מחברות הביטוח ניתן לרכוש את הכיסוי ה"עיסוקי" המגדיר בצורה שונה את יכולתו של המבוטח לתבוע את חברת הביטוח בגין כיסוי זה בפציעה שהנה חלקית.

הכיסוי נרכש על בסיס עיסוקו של המבוטח (במיוחד בעיסוק כ"צווארון כחול") וביום התביעה לא נזקק המבוטח לחובת ההוכחה שהוא רכש את העיסוק בצורה "מקצועית" (לא בהכרח רכש את הכשרתו/ למד באקדמיה או בכל מקום רשמי אחר).

היכולת לרכוש כיסוי "עיסוקי" זה המגדיר ספציפית את עיסוקו של המבוטח מקל בצורה נכרת על היכולת לתבוע את הכיסוי ביום פקודה !

  1. פרמיה משתנה/ קבועה- את הכיסוי ניתן לרכוש בשני מסלולי תשלום.

המסלול בפרמיה משתנה יעודכן אחת לכמה שנים (ע"פ הכיסוי הספציפי בחברה בחברת הביטוח הספציפית) ע"פ גיל הכניסה של המבוטח לכיסוי.

הפרמיה הקבועה הנה מחיר אחיד לכל שנות הביטוח (ע"פ ממוצע) והנה יקרה בצורה משמעותית בתחילת הביטוח, אך כדאית מאד לאורך השנים (עד 50% תשלום לכל אורך תקופת הביטוח).

  1. קיזוז/ ללא קיזוז ביטוח לאומי- בכיסוי "אובדן כושר עבודה" ניתן לרכוש את הכיסוי עם קיזוז התשלום מהזכויות שיהיו למבוטח בזמן תביעה מביטוח לאומי (תשלום הכיסוי הנרכש עד גובה מסוים יחד עם הפיצוי המתקבל מהביטוח הלאומי), או סכום קבוע שאינו מתקזז ואינו תלוי בפיצוי העתידי שיתקבל מהביטוח הלאומי.
  2. "שיחרור"- אלמנט נוסף בתוך כיסוי "אובדן כושר עבודה" האמור לטפל בתשלום הפרמיה החודשית של הפוליסה עצמה בזמן "אובדן כושר עבודה".

המטרה היא "לשחרר" את המבוטח מתשלום הפוליסה עצמה כל עוד הוא נמצא במצב של "אובדן כושר עבודה.

בפוליסות ביטוח חיים בהן יש מאלמנט חסכון פנסיוני, הכיסוי יכלול גם אותו וישלם עבור המבוטח את הפרמיה החודשית המלאה עד סוף הפוליסה (ע"פ התנאים בה) לגיל פרישה.

בידינו היכולת להתאים לכל מבוטח את המוצר הנכון לו, בידינו הכיסויים הייחודיים והבלעדיים שבנינו בשיתוף עם חברת הביטוח "הראל" כדי שתהיה בידינו היכולת לבטח כל עובד /עצמאי / בעל שליטה בכיסוי "אובדן כושר עבודה" בתנאים הטובים ביותר לו.